ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#


Fan, Bingbing Biography
biography of Fan, Bingbing

16 September 1981, Qingdao, Shandong Province, China
168 cm


-   Has portrayed Yang Guifei (one of the Four Beauties of ancient China) twice: in _"Da Tang Fu Rong Yuan" (2007)_ (qv) and in _Yang Gui Fei (2012)_ (qv).


-   "CRI" (China), 1 January 2007

All Pictures

Pictures of Fan, Bingbing not found
Images Search Powered By Google

Watch Online Related Videos


Fan, Bingbing Videos

Acting in movies

 1. Erci puguang (2012)
 2. Lost in Thailand (2012)
 3. Yang Gui Fei (2012)
 4. Mai wei (2011)
 5. Stretch (2011)
 6. The Founding of a Party (2011)
 7. Xin shao lin si (2011)
 8. Dong feng yu (2010)
 9. Guan yin shan (2010)
 10. Mei loi ging chaat (2010)
 11. Rizhao Chongqing (2010)
 12. TV Festival Du Cannes 2010 (2010) (TV)
 13. Yuet gwong bo hup (2010)
 14. Zhao shi gu er (2010)
 15. "Feng shen bang 2" (2009)
 16. "Jin Da Ban" (2009)
 17. Beijing (2009)
 18. Fei chang wan mei (2009)
 19. Mai tian (2009)
 20. San suk si gin (2009)
 21. Shi yue wei cheng (2009)
 22. Jing mou moon (2008)
 23. Tao hua yun (2008)
 24. "Da Tang Fu Rong Yuan" (2007)
 25. Ai qing hu jiao zhuan yi (2007)
 26. Dou fo sin (2007)
 27. Gei sun yan (2007)
 28. He yue qing ren (2007)
 29. Ping guo (2007)
 30. Xin zhong you gui (2007)
 31. "Da bao zha" (2006)
 32. Mo gong (2006)
 33. Ching din dai sing (2005)
 34. The 11th China Movie Awards (2005) (TV)
 35. Chin Kei Bin 2 - Fa Tou Tai Kam (2004)
 36. Shou ji (2003)
 37. Ngo ga yau yat chek hiu dung see (2002)
 38. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.1)}
 39. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.10)}
 40. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.11)}
 41. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.12)}
 42. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.13)}
 43. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.14)}
 44. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.15)}
 45. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.16)}
 46. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.17)}
 47. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.18)}
 48. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.19)}
 49. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.2)}
 50. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.20)}
 51. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.21)}
 52. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.22)}
 53. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.23)}
 54. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.24)}
 55. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.3)}
 56. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.4)}
 57. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.5)}
 58. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.6)}
 59. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.7)}
 60. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.8)}
 61. "Huan zhu ge ge" (1998) {(#1.9)}

Movies Produced

 1. "Jin Da Ban" (2009) (producer)
f