ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#


Wang, Zhongjun Biography
biography of Wang, Zhongjun-   He is the older brother of 'Zhonglei Wang' (qv).

All Pictures

Pictures of Wang, Zhongjun not found
Images Search Powered By Google

Watch Online Related Videos


Wang, Zhongjun Videos

Movies Produced

 1. Control (2013) (executive producer)
 2. Daai wa sai you chi Chui mo chun kei (2013) (executive producer)
 3. Tai Chi 0 (2012) (executive producer)
 4. Tai Chi 0 (2012) (producer)
 5. Yi jiu si er (2012) (producer)
 6. Chinese Zodiac (2012) (executive producer)
 7. Jik zin (2012) (co-executive producer)
 8. Xin shao lin si (2011) (executive producer)
 9. Tangshan dadizhen (2010) (producer)
 10. Chuen sing yit luen - yit lat lat (2010) (executive producer)
 11. Sin yan (2010) (executive producer)
 12. "Wo de tuan chang wo de tuan" (2009) (producer)
 13. Yau lung hei fung (2009) (executive producer) (as Wang Zhongjun)
 14. Feng sheng (2009) (producer)
 15. John Rabe (2009) (co-producer)
 16. "Lu ding ji" (2008) (producer)
 17. The Forbidden Kingdom (2008) (executive producer)
 18. Li Mi de caixiang (2008) (producer)
 19. Xin zhong you gui (2007) (producer)
 20. Ji jie hao (2007) (producer)
 21. Ye yan (2006) (producer)
 22. Bo bui gai wak (2006) (executive producer) (as Wang Zhongjun)
 23. Ji quan bu ning (2006) (producer)
 24. Mo gong (2006) (producer)
 25. Tian di ying xiong (2003) (producer)
 26. "Da zhai men" (2001) {(#2.1)} (co-producer)
 27. "Da zhai men" (2001) {(#2.2)} (co-producer)
 28. "Da zhai men" (2001) {(#2.3)} (co-producer)
 29. "Da zhai men" (2001) {(#2.4)} (co-producer)
 30. "Da zhai men" (2001) {(#2.5)} (co-producer)
 31. Ka la shi tiao gou (2003) (producer)
 32. Xun qiang (2002) (producer)
 33. Da wan (2001) (producer)
 34. Mei wan mei liao (1999) (co-producer)
f