ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#


Wang, Zhongjun Biography
biography of Wang, Zhongjun-   He is the older brother of 'Zhonglei Wang' (qv).

All Pictures

Pictures of Wang, Zhongjun not found
Images Search Powered By Google

Watch Online Related Videos


Wang, Zhongjun Videos

Movies Produced

 1. Control (2013) (executive producer)
 2. Daai wa sai you chi Chui mo chun kei (2013) (executive producer)
 3. Jik zin (2012) (co-executive producer)
 4. Tai Chi 0 (2012) (executive producer)
 5. Tai Chi 0 (2012) (producer)
 6. Yi jiu si er (2012) (producer)
 7. Chinese Zodiac (2012) (executive producer)
 8. Xin shao lin si (2011) (executive producer)
 9. Sin yan (2010) (executive producer)
 10. Tangshan dadizhen (2010) (producer)
 11. Chuen sing yit luen - yit lat lat (2010) (executive producer)
 12. "Wo de tuan chang wo de tuan" (2009) (producer)
 13. Feng sheng (2009) (producer)
 14. John Rabe (2009) (co-producer)
 15. Yau lung hei fung (2009) (executive producer) (as Wang Zhongjun)
 16. "Lu ding ji" (2008) (producer)
 17. Li Mi de caixiang (2008) (producer)
 18. The Forbidden Kingdom (2008) (executive producer)
 19. Ji jie hao (2007) (producer)
 20. Xin zhong you gui (2007) (producer)
 21. Ji quan bu ning (2006) (producer)
 22. Mo gong (2006) (producer)
 23. Ye yan (2006) (producer)
 24. Bo bui gai wak (2006) (executive producer) (as Wang Zhongjun)
 25. "Da zhai men" (2001) {(#2.3)} (co-producer)
 26. "Da zhai men" (2001) {(#2.4)} (co-producer)
 27. "Da zhai men" (2001) {(#2.5)} (co-producer)
 28. Ka la shi tiao gou (2003) (producer)
 29. Tian di ying xiong (2003) (producer)
 30. "Da zhai men" (2001) {(#2.1)} (co-producer)
 31. "Da zhai men" (2001) {(#2.2)} (co-producer)
 32. Xun qiang (2002) (producer)
 33. Da wan (2001) (producer)
 34. Mei wan mei liao (1999) (co-producer)
f